Extraccions Mostres Anàlisis Clíniques

Un laboratori clínic s’encarrega d’obtenir informació sobre l’estat de salut d’una persona, a través de l’anàlisi de mostres biològiques sobre les que es fan proves per mesurar una sèrie d’indicadors de diversa índole: hematològics, immunològics, microbiològics, bioquímics, parasitològics, toxicològics, etc. Al CEM es realitzen extraccions de mostres (de sang, orina, saliva i femta) que s’analitzen i són una eina fonamental per a que el metge pugui prendre decisions diagnòstiques, terapèutiques i pronòstiques.

EXTRACCIONS MOSTRES

  • Proves convencionals (sang, orina, saliva i femta).
GINECOLOGIA I OBSTETRÍCIA
  • Prova genètica Neobona (sang): anàlisi basada en l’ADN o ARN del pacient que consisteix en el cribratge no invasiu de T21, T18, T13 i determinació opcional del sexe fetal mitjançant seqüenciació NGS amb lectures Paired-END (1 o 2 fetus).
NUTRICIÓ
  • Prova A200 Intoleràncies Alimentàries (sang): estudi d’hipersensibilitat a 218 aliments de la dieta mediterrània (IgG).
  • Prova Migratest (sang): determinació de l’activitat de l’enzim DAO per degradar la histamina ingerida a través de la dieta com a possible causa de migranya.
ONCOLOGIA
  • Prova genètica BRCA1 & BRCA2 (NGS + MLPA): estudi molecular de BRCA1 I BRCA2 relacionats amb el càncer de mama i ovari hereditari (seqüenciació NGS + MLPA). Anàlisi basat en l’ADN o ARN del pacient.
  • Prova genètica Colonplus: estudi molecular de 16 gens relacionats amb el càncer gastrointestinal hereditari (seqüenciació NGS + MLPA en MSH2, MLH1, APC, MSH6, EPCAM i PMS2). Anàlisi basat en l’ADN o ARN del pacient.
UROLOGIA
  • Prova PROPSA: anàlisi de [-2]PROPSA, PSA i fPSA per establir l’índex de salut prostàtic (PHI), que determina el risc de càncer de pròstata.

Centre de preferències de privadesa

Necesarias

No se captura IPs ni siquiera para el servicio de Analytics así que tu visita es privada.

gdpr, JSESSIONID

Advertising

Analytics

Other