Extraccions Mostres Anàlisis Clíniques

Un laboratori clínic s’encarrega d’obtenir informació sobre l’estat de salut d’una persona, a través de l’anàlisi de mostres biològiques sobre les que es fan proves per mesurar una sèrie d’indicadors de diversa índole: hematològics, immunològics, microbiològics, bioquímics, parasitològics, toxicològics, etc. Al CEM es realitzen extraccions de mostres (de sang, orina, saliva i femta) que s’analitzen i són una eina fonamental per a que el metge pugui prendre decisions diagnòstiques, terapèutiques i pronòstiques.

EXTRACCIONS MOSTRES

  • Proves convencionals (sang, orina, saliva i femta).
GINECOLOGIA I OBSTETRÍCIA
  • Prova genètica Neobona (sang): anàlisi basada en l’ADN o ARN del pacient que consisteix en el cribratge no invasiu de T21, T18, T13 i determinació opcional del sexe fetal mitjançant seqüenciació NGS amb lectures Paired-END (1 o 2 fetus).
NUTRICIÓ
  • Prova A200 Intoleràncies Alimentàries (sang): estudi d’hipersensibilitat a 218 aliments de la dieta mediterrània (IgG).
  • Prova Migratest (sang): determinació de l’activitat de l’enzim DAO per degradar la histamina ingerida a través de la dieta com a possible causa de migranya.
ONCOLOGIA
  • Prova genètica BRCA1 & BRCA2 (NGS + MLPA): estudi molecular de BRCA1 I BRCA2 relacionats amb el càncer de mama i ovari hereditari (seqüenciació NGS + MLPA). Anàlisi basat en l’ADN o ARN del pacient.
  • Prova genètica Colonplus: estudi molecular de 16 gens relacionats amb el càncer gastrointestinal hereditari (seqüenciació NGS + MLPA en MSH2, MLH1, APC, MSH6, EPCAM i PMS2). Anàlisi basat en l’ADN o ARN del pacient.
UROLOGIA
  • Prova PROPSA: anàlisi de [-2]PROPSA, PSA i fPSA per establir l’índex de salut prostàtic (PHI), que determina el risc de càncer de pròstata.