Aparell Digestiu o Gastroenterologia

La gastroenterologia o digestologia és l’especialitat mèdica dedicada a la prevenció, diagnòstic i tractament de les malalties de l’aparell digestiu i els òrgans glandulars que intervenen en el procés digestiu (esòfag, estómac, fetge, vies biliars, pàncrees, intestí prim, còlon, recte i anus).

DOLÈNCIES, PROVES MÈDIQUES, DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT

  • Problemes digestius: dolor abdominal, intoxicacions alimentàries, diarrea, restrenyiment, sagnat digestiu, gasos, icterícia, gastroparèsia, trastorns del ritme intestinal, distensió abdominal, reflux gastroesofàgic, incontinència fecal, etc.
  • Diagnòstic precoç i prevenció del càncer de còlon.
  • Malaltia de Crohn.
  • Malaltia diverticular.
  • Infeccions per Helicobacter pylori.
  • Síndrome de l’Intestí Irritable.
  • Malaltia Inflamatòria intestinal.
  • Celiaquia i intoleràncies alimentàries.
  • Malalties hepàtiques, processos pancreàtics i biliars, etc.
  • gastroscòpies i colonoscòpies.