Medicina Familiar i Comunitària

La medicina familiar i comunitària és l’especialitat mèdica dedicada a la promoció, atenció i cura de la salut de la comunitat, de la persona i la seva família, de forma contínua i integral, i considerant tots els factors biològics, clínics i conductuals implicats en la dolència o malaltia. El camp de la medicina familiar comprèn totes les edats, tots dos sexes, cadascun dels sistemes orgànics i totes les malalties i dolències, i és el seu fi proporcionar solucions mèdiques preventives, diagnòstiques i terapèutiques de forma eficient, accessible i propera.

L’enfocament del metge d’atenció primària és holístic i longitudinal (al llarg de la vida del pacient), centrant el seu interès tant en el pacient i els seus condicionants biopsicosocials com en la malaltia per se. El metge comunitari s’esforça per conèixer l’entorn del pacient per identificar factors de risc sobre els quals intervenir, aplicar mesures d’educació sanitària, prevenció i foment de la salut.

METGE ESPECIALISTA

  • Dr. Federico Cardona Rosselló

DOLÈNCIES, PROVES MÈDIQUES, DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT

  • Primer contacte amb el pacient (diagnòstic i, en el cas que correspongui, derivació a especialista).
  • Referent per a la salut del pacient (prevenció, educació sanitària, etc.).
  • Atenció clínica individual i familiar i seguiment al llarg de la vida del pacient i la seva família.
  • Programes de prevenció (tabaquisme, detecció precoç de malalties, etc.).
  • Promoció de la salut (consultes, visites i exàmens de control, etc.).

Centre de preferències de privadesa

Necesarias

No se captura IPs ni siquiera para el servicio de Analytics así que tu visita es privada.

gdpr, JSESSIONID

Advertising

Analytics

Other