Psicologia adulta, infantil i juvenil

La psicologia és la disciplina que s’ocupa de l’avaluació dels processos mentals cognitius i emocionals (percepció, motivació, atenció, intel·ligència, personalitat, afectivitat, sexualitat, funcionament cerebral, relacions personals, etc.) que regeixen el comportament humà. És competència del psicòleg la intervenció considerant l’etapa evolutiva (infància, adolescència, adultesa o senectut) i la situació i circumstàncies personals específiques del client/pacient.

PSICÒLEGS

  • Cristina Pomar (psicologia adulta)
  • Miquel Salom (psicologia adulta i juvenil)
  • Lidia Gispert (psicologia infantil)

AVALUACIÓ PSICOLÒGICA I TIPUS DE TERÀPIA

PSICOLOGIA ADULTA I JUVENIL
  • Psicologia clínica per adults: ansietat, depressió, TOC, trastorns de personalitat, trastorns de conducta, problemes vitals, etc.
  • Teràpia de grup: addiccions, afrontament de malalties cròniques, dificultat per relacionar-se amb altres persones (falta d’habilitats socials), processos de dol (pèrdua d’una persona important).
  • Teràpia de parella.
  • Neuropsicologia: rehabilitació o manteniment de les capacitats intel·lectuals en pacients amb lesions cerebrals o malalties degeneratives (Alzheimer, esclerosis, demències, etc.).
  • Intervenció en casos d’estrés o alt rendiment psicològic (esports, càrrecs de responsabilitat dins organitzacions, estudis, etc.).
  • Avaluació psicològica: peritatges (guarda i custodia de menors, delictes penals i altres processos judicials), avaluació de la intel·ligència, avaluació de la personalitat.
PSICOLOGIA INFANTIL
  • Avaluació i intervenció en les dificultats cognitives i/o conductuals que afecten al desenvolupament de la vida quotidiana dels infants: TDAH, problemes de comportament, dificultats d’autocontrol, simptomatologia ansiosa, baix estat d’ànim o falta d’autoestima, dificultats d’aprenentatge, dificultats a l’hora de dormir, enuresi i encopresi, desordres en els hàbits alimentaris, falta d’habilitats socials, assessorament a pares, etc.